“Drošībošana” – termina “securitisation” apstiprinātā atbilsme latviešu valodā

Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisija savā 2016.gada 2.februāra sēdē izskatīja politikas zinātnē lietotā termina “securitisation” atbilsmes nepieciešamību un nolēma latviešu valodā apstiprināt atbilsmi “drošībošana”.

Līdz šim termins “securitisation” latviešu valodā visbiežāk ir ticis atveidots kā   “drošībiskošana”. Tas ir ticis atveidots arī kā “sekuritizācija” un “drošības pielāgošana”.

Drošībošanas teorētisko ietvaru sākotnēji izstrādāja starptautisko attiecību “Kopenhāgenas skolas” pārstāvis Ole Vēvers (Ole Wæver). Tas ir ticis lietots politikas zinātnes pētījumos kā ārvalstīs, tā arī Latvijā, ar drošībošanu parasti saprotot jautājumu veidošanu vai uzturēšanu par drošības jautājumiem (tam pretējais process – atdrošībošana). Drošībošanas teorija dod iespēju analizēt drošības jautājumu veidošanos, tostarp pētīt, vai draudi ir objektīvi vai arī tie par tādiem tikai tiek veidoti un pieņemti.

Publicēts 23. februāris, 2016

Autors Māris Andžāns