Vai Vladimira Putina atgriešanās pasliktinās Latvijas - Krievijas attiecības?

Kārlis Bukovskis. Vai Vladimira Putina atgriešanās pasliktinās Latvijas - Krievijas attiecības? - Riga: Latvian Institute of International Affairs, Friedrich Ebert Stiftung, 2012. - 12 p.

Šajā rakstā Kārlis Bukovskis izvērtē 2012. gada pirmos mēnešus Latvijas - Krievijas attiecībās Krievijas Federācijas Domes un prezidenta vēlēšanu kontekstā. Ņemot par pamatu 'Medvedeva posma' pragmatizācijas tendences, Bukovskis norāda uz divu paralēlu dimensiju, divu paralēlu diskursu veidošanos Latvijas un Krievijas attiecībās. Pirmā dimensija iekļauj acīmredzamo politiskās retorikas pasliktināšanos, kamēr otra pieaugošo ekonomisko sadarbību starp valstīm. Pēdējās divās nodaļās autors konceptuāli pievēršas vēstures lomai iekšpolitiskajos un abu valstu savstarpējo attiecību procesos, ka ari „cieņas” faktoram kā vienam no Krievijas ārpolitiku noteicošajam elementam.

Lasīt publikāciju angliski