Ukraina: Eiropas valsts

173 lpp.

1996

Bleiere, Daina. Ukraina: Eiropas valsts. Rīga: Latvijas Ārpolitikas institūts, 1996.

Grāmatas pirmajā daļā visai plaši ir aplūkota Ukrainas vēsture, īpaši pievēršoties Ukrainas valstiskuma idejas attīstībai un ukraiņu apdzīvoto zemju attīstības īpatnībām Krievijas un Austroungārijas impēriju ietvaros. Grāmatas otrajā daļā analizēti politiskie un ekonomiskie procesi Ukrainā pirmajos piecos gados pēc neatkarības iegūšanas. Visai liela vērība ir pievērsta šā laika svarīgākajām Ukrainas drošības politikas problēmām, tajā skaitā kodolieroču jautājumamā attiecībām ar Krieviju un citām kaimiņvalstīm, attieksmei pret Neatkarīgo Valstu Sadraudzību. Dots īss ieskats arī Latvijas un Ukrainas sadarbības sākumposmā.

Lasīt latviešu valodā