Transatlantic Futures: Towards #NATO2030

176 lpp.

2020

Spruds, Andris, Martins Vargulis. Transatlantic Futures: Towards #NATO2030. Riga: Latvian Institute of International Affairs, 2020.

Publikācija “Transatlantic Futures: Towards #NATO2030” piedāvā rakstu krājumu, kas atspoguļo Ziemeļatlantijas līguma organizācijas aktuālos drošības jautājumus. Autori no reģiona un ārpus tā apspriež reģionālās drošības politikas un realitātes pārveidošanu ceļā uz NATO2030. Īpaša uzmanība veltīta transatlantiskajai saitei, Baltijas aizsardzībai, NATO un Krievijas attiecībām, kā arī citu topošo elementu un dalībnieku lomai. Tiek risināti arī jautājumi, kas pārsniedz tradicionālos reģionālās drošības izaicinājumus.

Šo projektu vadīja Latvijas ārpolitikas institūts ar Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas atbalstu.

Lasīt angļu valodā