Perceptions of Germany in the Security of the Baltic Sea Region

224 lpp.

2018

Spruds, Andris, Elizabete Vizgunova. Perceptions of Germany in the Security of the Baltic Sea Region. Riga: Latvian Institute of International Affairs, 2018.

Projektā "Perceptions of Germany in the Security of the Baltic Sea Region" apkopoti Zviedrijas, Norvēģijas, Somijas, Dānijas, Polijas, Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Vācijas ieguldījumi drošības politikā. Tajā novērtēts priekšstats par Vācijas ieguldījumu Baltijas jūras reģionālajā drošībā. Izdevums papildus iesaistās kartēšanas vingrinājumā, nospraužot svarīgākos uztveres virzītājus– dažādas ieinteresētās puses no publiskā un privātā sektora un svarīgākos drošības stāstus– un piedāvā rekomendācijas.

Projekts īstenots sadarbībā ar Konrāda Adenauera fondu Baltijas valstīs.

Lasīt angļu valodā