Latvijas enerģētikas politika: ceļā uz ilgtspējīgu un caurspīdīgu enerģētikas sektoru

Andris Sprūds (ed.). Latvian Energy Policy: Towards a Sustainable And Transparent Energy Sector. (Latvijas enerģētikas politika: ceļā uz ilgtspējīgu un caurspīdīgu enerģētikas sektoru). - Riga: Soros Foundation - Latvia, 2010. - 81 p.

Pētījuma ”Latvijas enerģētikas politika: ceļā uz  ilgtspējīgu un caurspīdīgu enerģētikas sektoru”  mērķis ir analizēt un novērtēt enerģētikas sektoru Latvijā, politiskos un lēmumu pieņemšanas procesus, kā arī izvērtēt ilgtspējīgas attīstības iespējas un prioritātes. Pētījums arī piedāvā ieteikumus ilgtspējīga, konkurētspējīga un droša enerģētikas sektora veidošanai.

Lasīt latviski (pdf)

Read in English (pdf)