Latvijas ārlietu simtgade: scenāriji nākotnei

2018

Latvijas ārlietu simtgade III sējums: Scenāriji nākotnei. / Red. Andris Sprūds, Valters Ščerbinskis, Kārlis Bukovskis. – Rīga: Latvijas Ārpolitikas institūts, 2018. – 209 lpp.

“Latvijas ārlietu simtgade: scenāriji nākotnei” turpina publikāciju sēriju par idejām, darbiem un personībām Latvijas ārpolitikā. Šī grāmata ir nākotnes starptautiskās vides un Latvijas ārpolitikas attīstības tendenču izvērtējums pēc 10 un 30 gadiem. Autori aplūko un paredz iespējamās grūtības un priekšrocības Latvijas valsts tālākajās izvēlēs diplomātijā, ekonomikā, enerģētikā, drošībā, valsts tēla veidošanā, migrācijā, kā arī globalizācijas procesu, ģeopolitikas izaicinājumu un līdzīgi domājošo valstu kopienu attīstības kontekstos.

Projektu atbalsta Latvijas Republikas Ārlietu ministrija un Latvijas Republikas Saeima

Par rakstu saturu atbild to autori. Autoru viedoklis nav uzskatāms par Latvijas Ārpolitikas institūta, projekta atbalstītāju un partneru, citu pārvaldes iestāžu vai struktūru viedokli.

Lasīt latviešu valodā D. Bleieres un I. Šteinbukas recenzijas par grāmatu “Latvijas ārlietu simtgade. Scenāriji nākotnei”