Latvijas ārlietu simtgade. Darbi un personības

288 lpp.

2017

Sprūds, Andris, Valters Ščerbinskis, Diāna Potjomkina. Latvijas ārlietu simtgade; II sējums: Darbi un personības. Rīga: Latvijas Ārpolitikas institūts, 2017.

Daudz ir rakstīts par starptautiskiem notikumiem, kuru dalībniece ir Latvija, taču vai esam pietiekami uzmanīgi skatījušies uz pašu Latviju– kā mēs pieņemam ārpolitiskus lēmumus, kas piedalās šajā procesā un ar kādām pilnvarām, kādā secībā sakārtojam prioritātes, kāpēc uz starptautiskajiem izaicinājumiem reaģējam tieši tā un ne citādi, kā aizstāvam savas intereses un kāpēc? Šajā grāmatā padziļināti analizējam atsevišķus nozīmīgus darbus Latvijas ārpolitikā, fokusējoties uz Latviju kā uz starptautisko a iecību subjektu– valsti, kas aktīvi līdzveido pasauli sev apkārt. Pievēršamies arī personībām, kuras šajos darbos bijušas iesaistītas.

Rakstu krājums ar inovatīvu un saistošu pieeju raksturo galvenās personības un to idejas Latvijas ārlietās un aplūko, kuru personību idejas veicināja valsts attīstību un statusa nostiprināšanos starptautiskā līmenī. Projekta komandā ir 15 izcili vēsturnieki un politologi– Latvijas ārlietu pārzinātāji no Latvijas.

Projekts tapis sadarbībā ar Latvijas Republikas Saeimu un Latvijas Republikas Ārlietu ministriju.

Lasīt latviešu valodā Lasīt angļu valodā Dainas Bleieres recenzija (latviešu valodā)