Latvijas ārlietu simtgade. Darbi un personības

Andris Sprūds, Diāna Potjomkina, Valters Ščerbinskis

2017

Latvijas ārlietu simtgade. II sējums: Darbi un personības. / Red. Diāna Potjomkina, Andris Sprūds, Valters Ščerbinskis. – Rīga: Latvijas Ārpolitikas institūts, 2017. – 288 lpp.

Daudz ir rakstīts par starptautiskiem notikumiem, kuru dalībniece ir Latvija, taču vai esam pietiekami uzmanīgi skatījušies uz pašu Latviju – kā mēs pieņemam ārpolitiskus lēmumus, kas piedalās šajā procesā un ar kādām pilnvarām, kādā secībā sakārtojam prioritātes, kāpēc uz starptautiskajiem izaicinājumiem reaģējam tieši tā un ne citādi, kā aizstāvam savas intereses un kāpēc? Šajā grāmatā padziļināti analizējam atsevišķus nozīmīgus darbus Latvijas ārpolitikā, fokusējoties uz Latviju kā uz starptautisko a iecību subjektu – valsti, kas aktīvi līdzveido pasauli sev apkārt. Pievēršamies arī personībām, kuras šajos darbos bijušas iesaistītas.

Rakstu krājums ar inovatīvu un saistošu pieeju raksturo galvenās personības un to idejas Latvijas ārlietās un aplūko, kuru personību idejas veicināja valsts attīstību un statusa nostiprināšanos starptautiskā līmenī. Projekta komandā ir 15 izcili vēsturnieki un politologi – Latvijas ārlietu pārzinātāji no Latvijas.

Projektu atbalsta Latvijas Republikas Saeima un Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Par rakstu saturu atbild to autori. Autoru viedoklis nav uzskatāms par Latvijas Ārpolitikas institūta, projekta atbalstītāju un partneru, citu pārvaldes iestāžu vai struktūru viedokli.

This publication and public debates have been supported by  the Saeima of the Republic of Latvia and  the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Latvia 

The respective authors are accountable for the content of individual articles. The opinions expressed by the authors should not be construed as representing those of the Latvian Institute of International Affairs, project supporters or partners,  other government institutions or entities.

Lasīt latviešu valodā Dainas Bleieres recenzija (latviešu valodā) Read in English