ES un NATO paplašināšanās Baltijas jūras reģionā

Atis Lejiņš (ed.). EU and NATO Enlargement in the Baltic Sea Region. Conference proceedings. (ES un NATO paplašināšanās Baltijas jūras reģionā. Konferences materiāli). - Riga: Latvian Institute of International Affairs, 2003. - 87 p.

Šajā konferencē tika aplūkoti politiskas un ekonomiskas dabas jautājumi sakarā ar Baltijas valstu un Polijas iekļaušanu ES un NATO, un šī procesa ietekme uz Baltijas jūras reģionu, īpaši uz Krieviju. Tika iztirzāti arī jautājumi par atšķirīgiem uzskatiem ASV un Eiropā par to, kā labāk reaģēt uz globālā terorisma draudiem.

Read in English (pdf)