Enerģētika: Baltijas valstis vienojoša vai daloša?

Andris Sprūds, Toms Rostoks

2009

Andris Sprūds and Toms Rostoks (eds.). Energy: Pulling the Baltic Sea Region Together or Apart? (Enerģētika: Baltijas valstis vienojoša vai daloša?) - Riga: Zinātne, 2009. - 320 p.

Šis jaunais ieguldījums enerģijas izpētes jomā piedāvā analīzes no Vācijas, Krievijas, Polijas, Norvēģijas, Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Somijas un Zviedrijas speciālistiem. Kopā viņi izvērtē un novērtē valstu enerģētikas stratēģiju ietekmi uz reģionālo konkurenci ne tikai attiecībā uz enerģētiku, bet arī ārpus tās. Katrs autors vērtē savas valsts enerģijas politikas un piedāvā vērtīgu ieskatu plašākas reģiona līmenī valsts enerģijas izvēles implikācijas. Projektu koordinēja Latvijas Ārpolitikas institūts ar Ziemeļu Ministru padomes, Sorosa fonda – Latvija un Frīdriha Eberta fonda atbalstu.

Read in English (pdf)