Pētnieki

Vineta Kleinberga

E-pasts

Vineta Kleinberga ir Latvijas Ārpolitikas institūta pētniece un Rīgas Stradiņa universitātes Eiropas studiju fakultātes pētniece un lektore. Viņas pētījumu uzmanības centrā ir politikas veidošanas, stratēģiskās komunikācijas un sabiedrības uztveres dinamika. Viņa ir veikusi pētījumus par klimata pārmaiņu naratīviem politikas, uzņēmējdarbības, sabiedrības un mediju līmenī Latvijā, pārtikas atkritumu attēlošanu Latvijas medijos, stratēģisko komunikāciju un tās uztveri par COVID-19 pandēmiju, kā arī naratīvu, projekciju un uztveres veidošanos par Ukrainu un Eiropas Savienības un Ukrainas attiecībām jauniešu vidū. Viņai ir darba pieredze Ārlietu ministrijā, kur viņa strādāja ar Eiropas Savienības institucionālo un ekonomisko reformu, kā arī Eiropas Savienības nākotnes un budžeta jautājumiem. Kā Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāta vadītāja vietniece Vineta bija atbildīga par prezidentūras darba programmu un sanāksmēm Rīgā. Ieguvusi maģistra grādu Centrāleiropas Universitātē Budapeštā un studējusi Kopenhāgenas Biznesa skolā, šobrīd Vineta ir Rīgas Stradiņa universitātes doktora grāda kandidāte. Viņai ir arī iepriekšēja darba pieredze Sabiedrībā par atklātību – Delna, Rīgas Juridiskajā augstskolā, Rīgas Stradiņa universitātē un Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūtā.