Asociētie pētnieki

Viljar Veebel

E-pasts

Viljārs Vēbels ir Baltijas aizsardzības koledžas politisko un stratēģisko pētījumu departamenta pētnieks un asociētais pētnieks Latvijas Arpolitikas institūtā. Viņam ir doktora grāds politikas zinātnē (PhD) no Tartu Universitātes (“Pozitīvo nosacījumu nozīme un ietekme ES pirmspievienošanās politikā”). Viņš ir strādājis par Igaunijas valdības akadēmisko padomnieku Eiropas nākotnes konventā un par pētnieku EDSO, SIDA, Eiropas ārējo attiecību padomē, Igaunijas Ārpolitikas institūtā un Eirāzijas grupā.
Pētnieciskās tēmas: Ekonomiskās sankcijas, aizsardzības modeļi, Krievija, Igaunija, informatīvais karš