Asociētie pētnieki

Viljar Veebel

E-pasts

Viljars Vēbels ir Latvijas Ārpolitikas institūta asociētais pētnieks, kurš arī ir veicis pētījumus Tartu Universitātē, Igaunijas Diplomātijas skolā un Tallinas Tehnoloģiju universitātē. Viņš aizstāvēja doktora grādu. 2012. gadā Tartu Universitātē, pievēršoties Eiropas Savienības pirmsiestāšanās politikai un Eiropas kaimiņattiecību politikai. Kopš 2013. gada strādā Igaunijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā par sociālo zinātņu asociēto profesoru. Viljars Veebels arī aktīvi piedalās kā konsultants ar Eiropas Savienību saistītos projektos Moldovā, Gruzijā, Ukrainā un Balkānu reģionā attīstības sadarbības projektos sadarbībā ar Igaunijas Ārlietu ministriju, Igaunijas Diplomātijas skolu un Zviedrijas Starptautiskās attīstības aģentūru. Viņš piedalās arī aktīvās mediju debatēs par Eiropas Savienības paplašināšanos un Baltijas valstu attiecībām ar Krieviju un Eiropas Savienību.