Asociētie pētnieki

Tomas Jermalavičius

E-pasts

Tomas Jermalavicius ir ieguvis bakalaura grādu politikas zinātnē Viļņas Universitātē, maģistra grādu kara studijās Londonas King’s College un MBA grādu Liverpūles Universitātē. 2008.gadā Tomass strādāja Baltijas Aizsardzības koledžā (BALTDEFCOL), vispirms par koledžas Aizsardzības studiju institūta direktora vietnieku 2001.-2004.gadā, bet vēlāk par koledžas dekānu 2005.-2008.gadā. Pēdējā amatā viņš bija arī žurnāla “Baltic Security and Defense Review” redaktors. iekš BALTDEFCOL viņš lasīja lekcijas un publicēja rakstus par stratēģiju, militārajām teorijām, aizsardzības politiku un civilmilitārajām attiecībām. Tomass turpina sniegt ieguldījumu koledžas misijā kā tās goda biedrs. No 2005. līdz 2008. gadam viņš kā pasniedzējs bija iesaistīts arī Tartu Universitātes Eirokoledžas pārejas studiju programmā "Prometejs" un Lietuvas Militārās akadēmijas pēcdiploma militārās diplomātijas programmā, kā arī dažādos Igaunijas Jauno zinātnieku akadēmijas (ENTA) projektos. 1998.-2001.gadā un 2005.gadā viņš strādāja Lietuvas Nacionālās aizsardzības ministrijas Aizsardzības politikas un plānošanas departamentā, tajā skaitā departamenta direktora vietnieka amatu. 1998. gada beigās – 1999. gada sākumā viņš bija viespētnieks Zviedrijas Nacionālajā aizsardzības iestādē (FOI).
Ekspertīzes jomas: aizsardzības stratēģija un plānošana; reģionālā sadarbība aizsardzības jomā; aizsardzības rūpniecība un inovācijas; sabiedrības noturība; energoapgādes drošība.