Pētnieki

Mārtiņš Vargulis

Pētnieks

E-pasts

Pasta adrese Pils iela 21, Rīga, LV-1050, Latvijas Republika

Mārtiņš Vargulis ir Latvijas Ārpolitikas institūta pētnieks. Viņš ir ieguvis maģistra grādu starptautiskajās attiecībās un šobrīd turpina doktorantūru Rīgas Stradiņa universitātē. Akadēmiskajā karjerā viņš ir koncentrējies uz jautājumiem, kas skar Krieviju (īpaši drošību, ekonomiku un maigo varu), Pasaules Tirdzniecības organizāciju, ar NATO un ES saistītos jautājumus, kā arī Eiropas kaimiņattiecības. Viņš ir daudzu rakstu autors un vairāku grāmatu redaktors. Viņš ir arī lektors Rīgas Stradiņa universitātē. Savā ilggadējā profesionālajā karjerā kā pārstāvis Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijā viņš ir bijis Aizsardzības politikas un stratēģijas nodaļas vadītājs, kā arī diplomāts Latvijas Republikas pastāvīgajā pārstāvniecībā NATO un ES.