Pētnieki

Māra Baumane

E-pasts

Māra Baumane ir Rīgas Stradiņa universitātes doktorante, vieslektore un pētniece. Viņa arī ir uzņēmumu ilgtspējas padomniece banku sektorā. M. Baumane bijusi Latvijas Bankas vecākā ekonomiste, strādājot ar Starptautiskā Valūtas fonda un ES koordinācijas jautājumiem, pildījusi preses sekretāres amata pienākumus Latvijas pastāvīgajā pārstāvniecībā Latvijas prezidentūras ES Padomē laikā, kā arī bijusi Ārlietu ministrijas pārstāvis ANO struktūrās Vīnē. M. Baumanei ir Eiropas koledžas (College of Europe, Bruges) maģistra grāds politikas zinātnē un Bristoles universitātes bakalaura grāds politikā un socioloģijā. Māras Baumanes pētniecības virzieni ir ES politiskā ekonomika un klimata politika.