Asociētie pētnieki

Louis Wierenga

Louis Wierenga ir starptautisko attiecību lektors Baltijas Aizsardzības koledžā un politiskais analītiķis Tartu Universitātes Johana Skytes Politikas studiju institūtā, kur viņš apgūst doktora grādu. Viņa pētnieciskās intereses ir NATO, Eiropas un Baltijas jūras reģiona drošības jautājumi, ASV ārpolitika un globālā drošības vide. Iepriekš Louis ir pētījis populistiski labējās radikālās partijas – īpaši vadību un partiju struktūru, sociālos medijus un diskursīvo iespēju struktūras, jaunatnes organizācijas, transnacionālos tīklus, ārpolitikas un sociālo kustību partijas un metapolitiskos dalībniekus un to saistību starp ideoloģiju un partiju struktūrām. Louis pašlaik ir pētnieks Eiropas apvāršņa projektā REMIT "Reignite Multilateralism via Technology", kas analizē globālo problēmu risināšanu, izmantojot tehnoloģiju. Iepriekš viņš ir ieguvis programmas Horizon 2020 Junior Research Fellowship stipendiju POPREBEL “Populist Rebellion Against Modernity”. Iepriekš viņš ir bijis viesstipendiāts Upsalas Universitātes IRES (Krievijas un Eirāzijas studiju institūtā), Sodertornas Universitātes Politikas zinātnes nodaļā; un ar Eiropas Universitātes Viadrina Frankfurt (Odera) salīdzinošās politikas katedru. Luiss ir ieņēmis vieslektora amatus arī Latvijas Universitātē un Tallinas Tehnoloģiju universitātē (TalTech). Louis ieguva maģistra grādu Toronto Universitātes Munka Globālo lietu skolā un bakalaura grādu vēsturē un Eiropas studijās Jorkas Universitātē Toronto, Kanādā. Pirms iestāšanās akadēmiskajā vidē Louis dienēja ASV jūras spēkos.