Pētnieki

Kristiāns Andžāns

Jaunā Zīda ceļa programmas pētnieks

Kristiāns Andžāns ir Rīgas Stradiņa universitātes Politikas zinātnes doktorantūras programmas students. Viņš RSU ir ieguvis maģistra grādu starptautiskajās attiecī-bās un diplomātijā, bet bakalaura studiju laikā kā apmaiņas students mācījās arī Zuidas Augstskolā Māstrihtā, Nīderlandē. Viņa galvenie pētniecības virzieni ir Baltijas valstu transporta un enerģētikas politikas un to attīstība. Paralēli viņš ir strādājis Latvijas valsts pārvaldē.