Pētnieki

Justīne Elferte

Jaunākā Pētniece

E-pasts

Pasta adrese Pils iela 21, Rīga, LV-1050

Justīne Elferte ir jaunākā pētniece LĀI. Tāpat arī Justīne ir Rīgas Juridiskās augstskolas Starptautiskā departamenta vadītāja. Justīne ir ieguvusi bakalaura grādu tiesībās un diplomātijā un maģistra grādu starptautiskajās un Eiropas tiesībās Rīgas Juridiskajā augstskolā. Kopš 2017. gada Justīne sadarbojas pētniecībā ar Latvijas Ārpolitikas institūtu. Paralēli tagadējai akadēmiskajai un profesionālajai darbībai viņa ir guvusi pieredzi strādājot Latvijas prezidentūrā Eiropas Savienībā sekretariātā ar Francijas valdības pārstāvjiem. Justīnes akadēmiskās intereses ir Eiropas Savienība ar uzsvaru uz Eiropas Savienības ārpolitiku, suverenitātes koncepta izmaiņām un drošības jautājumiem.