Pētnieki

Georgijs Hupenija

Praktikants

E-pasts

Georgijs Hupenija ir bakalaura programmas “Starptautiskās attiecības – Eiropas Studijas”
students Rīgas Stradiņa universitātē. Viņš ir piedalījās vairākos jauniešu sociālajos projektos gan Latvijā, gan starptautiskajā līmenī. Georgijs ir iesaistījies vairāku LĀI projektu organizācijā, tā piemēram Rīgas Dialogi, Rīgas Drošības forums, Latvijas Ārlietu simtgades publikācijas pasākumā. Viņa akadēmiskās intereses ir cieši saistītas ar Kaukāza reģiona drošības jautājumiem, tostarp politisko un ekonomisko integrāciju, kā arī attiecibām ar Latviju un Krieviju.