Asociētie pētnieki

Edijs Bošs

E-pasts

Edijs Bošs ir Latvijas Ārpolitikas institūta asociētais pētnieks un Rīgas Stradiņa universitātes Eiropas studiju fakultātes Politikas zinātnes katedras asociētais profesors. Kopš 2011. gada. E. Bošs ir TV3 Latvija ziņu moderators. E. Bošs ir ieguvis maģistra grādu Kembridžas Universitātes Politikas un starptautisko attiecību fakultātē Lielbritānijā un
2010. gadā ieguva zinātņu doktora grādu starptautiskajās attiecības.
E. Boša akadēmiskās pētniecības intereses ietver
ASV ārpolitiku, ASV-Baltijas valstu attiecības, starptautisko attiecību un diplomātijas vēsturi, Latvijas ārpolitika un alianšu teorijas.