Pētnieki

Aleksandra Palkova

Eiropas Savienības programmas vadītāja

E-pasts

Pasta adrese Pils iela 21, LV-1050, Rīga, Latvija, 3. stāvs

Aleksandra Palkova ir ES Programmas vadītāja Latvijas Ārpolitikas institūtā. Šajā amatā viņa vada projektus programmā “Apvārsnis Eiropa” un “Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības” (CERV). Viņa organizē augsta līmeņa starptautiskas konferences, izdod grāmatas un sniedz analīzes un viedokļu komentārus. Vienlaikus apgūstot doktora grādu Starptautiskajās attiecībās, Aleksandra ieņem vecākās pētnieces amatu Rīgas Stradiņa universitātē (RSU), pievēršoties demokrātijas un drošības jautājumiem. Kopš 2021. gada Aleksandra ir devusi nozīmīgu ieguldījumu kā asociētā pētniece Eiropas Ārējo attiecību padomē (ECFR), spēlējot galveno lomu ietekmīgu analīžu izstrādē, ko izmanto Eiropas Komisija un Eiropas Parlaments. Papildus, kopš 2022. gada Aleksandra ir lektore Rīgas Stradiņa universitātē un Vidzemes Augstkolā, sadarbojoties gan ar bakalaura, gan maģistra līmeņa studentiem.