Par Latvijas Ārpolitikas institūtu

Latvijas Ārpolitikas institūts tika izveidots 1992.gadā Rīgā kā bezpeļņas organizācija, kam uzdots sniegt Latvijas lēmumu pieņēmējiem, ekspertiem un plašākai sabiedrībai analīzi, ieteikumus un informāciju par starptautiskajiem procesiem, reģionālās drošības jautājumiem, ārpolitikas stratēģiju un izvēles iespējām. Institūts ir neatkarīga biedrība, kas veic pētījumus, izdod publikācijas, kā arī rīko lekcijas, seminārus un konferences, kas saistītas ar starptautiskās politikas jautājumiem.

Latvijas pētniecības centru vidū Latvijas Ārpolitikas institūts ir vecākā un viena no pazīstamākajām un starptautiski atzītākajām organizācijām, kuri specializējas tieši starptautiskajos jautājumos. Cenšoties nodrošināt zināšanas un ekspertīzi no Latvijas viedokļa, Institūts un tā pētnieki ir piedalījušies un koordinējuši virkni dažādu starptautisku pētniecības projektu. Pēdējā laikā galvenās Institūta pētniecības tēmas ir saistītas ar

Latvijas Ārpolitikas Institūts pievēršas arī dažādiem aspektiem enerģētikas jomās:

Latvijas Ārpolitikas institūts sākotnēji tika izveidots un finansēts no vairākiem Zviedrijas valdības piešķirtiem grantiem, kas bija paredzēti atbalstam pētniecībai par Baltijas valstu drošību, tādējādi arī cieši sadarbojoties ar Zviedrijas Ārpolitikas institūtu (www.ui.se) prasmju un zināšanu nodošanā vairāku gadu garumā. Šobrīd LĀI darbība tiek finansēta no individuāliem projektiem un Institūts nesaņem bāzes finansējumu ne no vienas valsts vai nevalstiskas organizācijas.

Kopš tā izveides divdesmit gadus atpakaļ, Latvijas Ārpolitikas institūts ir sadarbojies ar daudzām institūcijām, kuras ir sniegušas zinātnisku, finansiālu un tehnisku atbalstu virknei projektu, ko Institūts īstenojis. Šobrīd starp nozīmīgākajiem LĀI partneriem būtu nepieciešams īpaši izdalīt sekojošas organizācijas: Latvijas Republikas Ārlietu ministriju un Frīdriha Eberta fondu.

Daudzi Institūta projekti (pētnieciskās aktivitātes, konferences un semināri, lekciju programmas, publikāciju sagatavošana) nesen ir tikuši vai tiek finansēti ciešā sadarbībā ar

Līdzīgi LĀI ir bijis aktīvs arī sadarbojoties ar Eiropas un pasaules partneriem dažādu starptautisko zinātnisko struktūru ietvaros. Šobrīd, Institūts ir pilntiesīgs loceklis sekojošos domnīcu tīklos:

*Viedokļu sadaļā paustie autori viedokļi neatspoguļo Latvijas Ārpolitikas institūta nostāju.