Par Latvijas Ārpolitikas institūtu

Atbilstoši biedrības statūtiem, Latvijas Ārpolitikas institūta (LĀI) mērķis ir veikt zinātnisko darbību, analītisku pētniecību un sniegt ekspertu viedokli par Latvijas izaicinājumiem, attīstības scenārijiem un stratēģiju starptautiskajā un reģionālajā drošības, politiskajā un ekonomiskajā sistēmā. LĀI informē Latvijas un starptautisko sabiedrību par Latvijas ārpolitiskajām aktualitātēm un ārpolitikas virzieniem. Institūts veic pētījumus, izdod publikācijas, kā arī rīko lekcijas, seminārus un konferences, kas saistītas ar starptautiskās politikas jautājumiem, piesaistot projektiem Latvijas un ārvalstu partnerus. Šobrīd LĀI darbība tiek finansēta no individuāliem projektiem un Institūts nesaņem bāzes finansējumu ne no vienas valsts vai nevalstiskas organizācijas.

Latvijas pētniecības centru vidū LĀI ir vecākā, pazīstamākā un starptautiski atzītākā domnīca, kas specializējas tieši starptautiskajos jautājumos. Latvijas Ārpolitikas institūts tika izveidots Rīgā 1992. gada 20. maijā un sākotnēji tas tika finansēts no vairākiem Zviedrijas valdības piešķirtiem grantiem, kas bija paredzēti atbalstam pētniecībai par Baltijas valstu drošību. Nozīmīgu ietekmi prasmju un zināšanu nodošanā atstāja ilggadējā sadarbība ar Zviedrijas Ārpolitikas institūtu. 

Vairāk kā trīsdesmit gadu laikā Latvijas Ārpolitikas institūts ir organizējis vairākus simtus starptautisku konferenču un diskusiju. Starp nozīmīgākākajām augsta līmeņa starptautiskajām konferencēm, ko kopā ar partneriem organizē LĀI, ir tādi zināmi pasākumi kā “Rīgas Dialogs”, “Baltijas ES sarunas” un “Rīgas Drošības forums”. LĀI 2017.gada jūlijā uzsāka Āzijas programmu. Tās centrālie mērķi ir veicināt un koordinēt pētniecības pasākumus, sniegt analīzi par Ķīnas iniciatīvām, kas saistītas ar Baltijas reģionu.

LĀI ir arī izdevis vairāk nekā simts grāmatas un pētījumus, kas visi ir brīvi pieejami ikvienam interesentam. LĀI izdotās grāmatas un pētījumi to apjoma un kvalitātes ziņā ļauj hronoloģiski izsekot modernās Latvijas ārpolitiskās domas attīstībai un problemātikai, kā arī identificēt Latvijas diplomātijas vēsturi. Vairākas no LĀI grāmatām ir guvušas starptautisku atzinību un ir pieejamas daudzās prominentās pasaules bibliotēkās. Latvijas Ārpolitikas institūts kopā ar partneriem arī katru gadu izdod “Latvijas ārējās un drošības politikas gadagrāmatu”, kas ir Latvijas ārpolitikas sasniegumu un izaicinājumu momentuzņēmums.

Latvijas Ārpolitikas institūts un tā pētnieki ir piedalījušies un koordinējuši virkni dažādu starptautisku pētniecības projektu. To starpā LĀI īsteno projektus Eiropas Komisijas programmu “Apvārsnis Eiropa” un Erasmus+ ietvaros, kā arī tādu pasaulē ar atpazīstamu atbalstītāju finansējumu kā National Endowment for Democracy, Freedom House, German Marshall Fund, Nordic Council of Ministers, Konrad Adenauer Stiftung, EEA Grants and Norway Grants un citi.

Latvijas Ārpolitikas institūta nozīmīgākie partneri ir Latvijas Republikas Ārlietu ministrija un Saeima, kā arī Frīdriha Eberta fonds, Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā, Nuclear Threat Initiative, NATO Publiskās diplomātijas nodaļa, kā arī virkne ārvalstu vēstniecību Latvijā.

Līdzīgi LĀI ir bijis aktīvs arī sadarbojoties ar Eiropas un pasaules partneriem dažādu starptautisko zinātnisko struktūru ietvaros. Šobrīd, Institūts ir pilntiesīgs loceklis sekojošos domnīcu tīklos:

* Viedokļu sadaļā paustie autoru skatījumi neatspoguļo Latvijas Ārpolitikas institūta nostāju.