TENSE projekta kopsavilkums – “Jaunu valstu rašanās Austrumeiropā 1918. gadā – secinājumi Eiropai”

Projekta vadošās partnerorganizācijas WiseEuropa īstenotais projekts “Jaunu valstu rašanās Austrumeiropā 1918. gadā – secinājumi Eiropai” (“The Emergence of New States in Eastern Europe in 1918 – Lessons for Entire Europe”, saīsināti TENSE) noslēdzās 2020. gada martā.

Atbilstoši projekta centrālajai tematikai par jaunu valstu veidošanos pēc 1918. gada Austrumeiropā tā mērķis bija veicināt zināšanas un izpratni šo valstu vidū par procesiem, kam raksturīgas kopīgas iezīmes, tādējādi gan uzsverot, ka starptautiskā politika līdzinās savienoto trauku sistēmai, gan arī parādot atšķirības starp valstīm, ja aplūkojam tās plašākā Eiropas kontekstā. Lai sasniegtu izvirzītos projekta mērķus, tika izveidots konsorcijs, pulcējot vienkopus dažādas partnerorganizācijas no Austrumeiropas – gan pašvaldības, gan domnīcu un akadēmisko aprindu pārstāvjus. Projekta ietvaros tika sagatavota arī pavadošā izstāde, tekstuāli un attēlu veidā iepazīstinot ar politisko situāciju Austrumeiropas valstīs, kas bija publiski apskatāma debatēs un neilgu laiku pēc tām. Izstāde tika demonstrēta piecās šī projekta dalībvalstīs, kā arī Briselē, lai sasniegtu plašāku auditoriju Eiropā.

Projekta ietvaros organizētās publiskās debates, piedaloties vietējiem ekspertiem, zinātniekiem, žurnālistiem un citiem interesentiem, veicinājušas zināšanas, izpratni un diskusijas par konkrētajiem jautājumiem. TENSE projekts, pulcējot vienkopus ekspertus no dažādām Eiropas valstīm, devis ieguldījumu kontaktu un zinātniskā tīkla izveidē, kas turpina uzturēt diskusijas arī pēc projekta noslēguma. Vēl gaidāma jau tapušo zinātnisko rakstu publikācija par valstu izveides procesu pēc Pirmā pasaules kara Austrumeiropā un tā nozīmi Eiropā mūsdienās.

Kopumā projekta ietvaros notikušas publiskās diskusijas un izstādes prezentācija šādās valstīs:
1. 2019. gada 30. martā Varšavā, Polijā,
2. 2019. gada 25. aprīlī Kauņā, Lietuvā,
3. 2019. gada 10. jūnijā Rīgā, Latvijā,
4. 2019. gada 16. septembrī Tallinā, Igaunijā,
5. 2019. gada 3. oktobrī Pori, Somijā,
6. 2020. gada 4. februārī Briselē, Beļģijā.

TENSE PROJEKTA KOPSAVILKUMS 2

JAUNS NEATKARĪBAS GADS

IZSTĀDES MATERIĀLI

Projekta rakstu sērijas publikācija sekos drīzumā.

Publicēts 26. jūnijs, 2020