Grāmatas “Trīs jūru iniciatīva: Nacionālo perspektīvu kartēšana” prezentācija

Latvijas Ārpolitikas institūts (LĀI) sadarbībā ar Latvijas Republikas Ārlietu ministriju un Polijas vēstniecību Latvijā aicina uz grāmatas: “Trīs jūru iniciatīva: Nacionālo perspektīvu kartēšana” (Three Seas Initiative, Mapping National Perspectives) tiešsaistes atvēršanas svētkiem. Grāmatas prezentācija un diskusija norisināsies šī gada 20. jūnijā no plkst. 10:00 – 11:15, tiešsaistē. Darba valoda - angļu. 

Publikācija “Trīs jūru iniciatīva: Nacionālo perspektīvu kartēšana” piedāvā rakstu krājumu, kurā tiek apspriestas iniciatīvas prioritātes no iesaistīto valstu perspektīvām. Publikācijā iekļautās ekspertu analīzes lasītājam sniedz ieskatu daudzveidīgos viedokļos par iniciatīvu, galvenajiem tās trūkumiem un nākotnes perspektīvām. Katrā rakstā analizētiiniciatīvā iesaistīto dalībvalstu izaicinājumi un iespējas. Ņemot vērā arī starptautiskās vides izaicinājumus un Krievijas iebrukumu Ukrainā 2022. gadā, publikācijā tiek apskatīta arī  starptautiskās drošības vides ietekme uz iniciatīvu nākotnē.

Grāmatas prezentācijā un diskusijā piedalīsies Imants Lieģis, LĀI asociētais pētnieks; Velīna akarova (Velina Tchakarova), Austrijas Eiropas un drošības politikas institūta direktore; Kamils Jaroņčiks (Kamil Jarończyk), Visegrad Insight vadošais redaktors; Mihajs Sebe (Mihai Sebe), Rumānijas Eiropas institūta Eiropas studiju nodaļas vadītājs;Entonijs B. Kims (Anthony B. Kim), Economic Freedom zinātniskais līdzstrādnieks, Ekonomiskās brīvības indeksa redaktors un Mārgaretas Tečeres brīvības centra globālās iesaistīšanās vadītājs. Diskusijas moderators - Mārtiņš Vargulis, LĀI pētnieks un grāmatas redaktors.

3JI reģions šobrīd ir straujāk augošais reģions Eiropā, līdz ar to ir svarīgi stiprināt sadarbību un reģiona infrastruktūras savienojamību starp ES dalībvalstīm, veicināt investīciju piesaisti ilgtspējīgai enerģētikas, transporta un digitalizācijas sektoru attīstībai, kas stiprina ES stratēģiskās un transatlantiskās sadarbības iespējas, veicina starpvalstu ekonomisko sadarbību, kā arī reģiona izaugsmi, noturību un konkurētspēju.

Publicēts 09. jūnijs, 2022