Norvēģijas un Baltijas pētniecības tīkls. Kritiskā infrastruktūra: institucionālā koordinācija un politikas prioritātes

Latvijas Ārpolitikas institūts sadarbībā ar partneriem Norvēģijā, Igaunijā un Lietuvā realizē projektu: “Norvēģijas un Baltijas pētniecības tīkls. Kritiskā infrastruktūra: institucionālā koordinācija un politikas prioritātes.”

Projekta īstenošanas termiņš ir no 2019. gada 19. decembra līdz 2021. gada 30. jūnijam.

Projekta laikā paredzētas šādas aktivitātes: grāmatas izstrāde par kritiskās infrastruktūras aizsardzības sistēmu, valsts komunikāciju, sabiedrības izpratni Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un Norvēģijā; socioloģiskā aptauja četrās partnervalstīs par sabiedrības interesi un informētības līmeni attiecībā uz kritiskās infrastruktūras aizsardzību; partnerinstitūciju ekspertu zinātniskā, tīklošanās un publiskās diplomātijas apmaiņa; piecu publisku diskusiju īstenošana par kritiskās infrastruktūras aizsardzību četrās partnervalstīs.

Sasniedzamie rezultāti: uzlabota sabiedrības izpratne par kritiskās infrastruktūras aizsardzības nozīmi Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Norvēģijā; uzlabota zinātniskā sadarbība starp Baltijas valstu un Norvēģijas pētnieciskajām institūcijām; uzlabota četru partnervalstu savstarpējā izpratne un redzamība attiecībā uz katras valsts nacionālajām un reģionālajām politiskajām aktualitātēm.

Iniciatīvas partneri: Latvijas Ārpolitikas institūts (LĀI), Latvija; Viļņas universitātes Starptautisko attiecību un politikas zinātņu institūts (VU TSPMI), Lietuva; Starptautiskais aizsardzības un drošības centrs (ICDS), Igaunija; Norvēģijas Ārpolitikas institūts (NUPI), Norvēģija. 

Finansējuma apmērs un avots: 187 000 EUR no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas grantu 2014 - 2021 Divpusējās sadarbības fonda ietvaros.

 


Publicēts 02. marts, 2020