Latvijas ārējās un drošības politikas Gadagrāmatas 2023 prezentācija