“Krievija un Rietumi: vai ceļā uz kopīgu Eiro-Atlantisko drošību?”