Pētnieki

Natālija Knipše

Praktikante

Natālija Knipše ir bakalaura līmeņa tiesību zinātnes studente Latvija Universitātē. Viņa ir bijusi jauniešu politikas aktīviste kopš 2015. gada, darbojoties organizācijās kā Eiropas Jauniešu Parlaments. Natālija ieņēma 6. Jauniešu Saeimas priekšsēdētājas amatu. Viņa ir darbojusies vairākās laikmetīgās kultūras organizācijās un sociālo mediju menedžmentā. Viņa ir piedalījusies vairākās politiska rakstura kampaņās kā Jauniešu Saeimas un Eiropas Parlamenta #ŠoreizEsBalsošu vēstnese, un organizējusi jauniešu pasākumus gan Latvijas, gan starptautiskā līmenī. Viņas akadēmiskās intereses aptver nacionālās un starptautiskās tiesības, Eiropas politiku un transatlantiskās attiecības.