Latvija ES: Pētījumu rezultātu prezentācijas

Frīdriha Ēberta fonds sadarbībā ar Latvijas Ārpolitikas institūtu 2018. gada 12. novembrī rīkoja pētījumu prezentācijas, kas norisināsies ALTUM konferenču zālē, Doma laukumā 4, Rīgā.

Latvija augsti novērtē Eiropas Savienības finansējuma sniegto atbalstu Latvijas attīstībā, tas ir veicinājis valsts ekonomisko izaugsmi, produktivitāti kā arī ļāvis tuvināties Eiropas Savienības vidējam attīstības līmenim. Līdzšinējā Kohēzijas politika ir veicinājusi valsts attīstību un mazinājusi dažādus ekonomiskos satricinājumus, tomēr atšķirības starp Eiropas Savienības dalībvalstīm un to reģioniem joprojām saglabājas, tāpēc ir nepieciešams turpināt Eiropas Savienības darbu šajā jomā. Detalizētāk esošo situāciju Latvijā un Eiropas Savienības institūcijās analizēja Vineta Kleinberga un Kārlis Bukovskis pētījumā: “Eiropas Savienības budžets pēc 2020. gada, Latvijas iespējas.”

Pētījumu angļu valodā lasi šeit.

Vienlaikus pārmaiņām ES monetārajā sistēmā liela nozīme ir arī sociālo tiesību principu atbilstībai. Sociālo tiesību pīlārs attiecas uz jaunu, efektīvāku pilsoņu tiesību nodrošināšanu, kura pamatā ir 20 pamatprincipi, kas strukturēti trīs kategorijās - vienādas iespējas un piekļuve darba tirgum, taisnīgi darba nosacījumi kā arī pilsoņu sociālā aizsardzība un iekļaušana. LĀI pētnieki Elizabete Vizgunova, Sintija Broka un Kārlis Bukovskis pētījumā: “Eiropas Sociālo tiesību pīlārs un Latvijas izvēles” analizē Latvijas pieeju pīlāra ieviešanā, kā arī veic Latvijas sasniegumu novērtēšanu pīlāra kontekstā aktualizējot kā vājākos tā arī spēcīgākos ķēdes posmus.

Pētījumu angļu valodā lasi šeit.

Publicēts 17. oktobris, 2018