Latvijas ārējās un drošības politikas Gadagrāmatas 2017 prezentācija